Loading ...

Job content

Tre ph.d.-stipendiater i medicinsk informatik om udvikling af algoritmer baseret på big data i diabetes (21-21095)

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi udfører tværvidenskabelig forskning, undervisning og formidling inden for sundhedsteknologi, idræt og medicin. Instituttet har mere end 250 medarbejdere, og har ansvaret for over 1700 studerende. Over 100 ph.d.-studerende er indskrevet i den tilknyttede ph.d.-skole. Forskerne er organiseret i en række forskningsgrupper og -centre, og instituttet råder over laboratorie- og renrumsfaciliteter til 3D bevægelsesanalyse, åndedræts- og kredsløbsundersøgelser, sanse-motorisk analyse, celledyrkning, molekylær biologi, hjerneanalyse, etc.

Uddannelserne omfatter bachelor- og kandidatuddannelser i Sundhedsteknologi, Medicin, Medicin med Industriel Specialisering og Idrætsvidenskab. Kandidatuddannelserne inkluderer Klinisk Videnskab og Teknologi, Folkesundhedsvidenskab, Idrætsteknologi, og også deltids-masteruddannelser i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling, Sundhedsinformatik og Sexologi. Alle uddannelser er tilrettelagt ud fra problembaseret læring og tager udgangspunkt i case- og projektarbejde. Find mere information på www.hst.aau.dk.

Forskningsmæssigt vil stillingerne fokusere på udvikling af algoritmer/modeller til prædiktion af utilsigtede hændelser og prædiktion af interventionseffekter hos patienter med diabetes. De ønskede kandidater til de tre stillinger har:

A. M.Sc.-grad i Klinisk Videnskab og Teknologi eller tilsvarende uddannelse med en sundhedsfaglig B.Sc.-grad og erfaring med udvikling af machine learning-algoritmer til prædiktion af interventionseffekter hos borgere med kronisk sygdom.

B. M.Sc.-grad i Sundhedsteknologi eller tilsvarende uddannelse og erfaring med udvikling af machine learning-algoritmer til prædiktion af utilsigtede hændelser hos borgere med diabetes.

C. M.Sc.-grad i Sundhedsteknologi eller tilsvarende uddannelse og erfaring med udvikling af machine learning-algoritmer til prædiktion af interventionseffekter hos borgere med kroniske sygdomme.

Dokumenterede kvalifikationer indenfor disse områder vil blive foretrukket. Det er vigtigt, at du angiver, hvilken stilling du primært ansøger.

Kandidaten vil få en del kontakt med patienter/klinisk personale, hvorfor gode danskkundskaber er nødvendige.
Nærmere oplysninger om stipendiets faglige indhold kan fås ved henvendelse til lektor Morten Hasselstrøm Jensen, e-mail: mhj@hst.aau.dk
Ph.d.-stipendier tildeles personer, der har bestået kandidateksamen.

Ph.d.-stipendier har normalt en varighed på 3 år, og det er en forudsætning for tildeling af stipendiet, at der samtidigt sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets ph.d.-skole med henblik på gennemførelse af en forskeruddannelse efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelser. Efter bekendtgørelsen skal ph.d.-uddannelsesforløbet evalueres med regelmæssige mellemrum.

Der anvendes shortlisting. Det betyder, at institutlederen efter rådgivning fra formanden for det fagkyndige udvalg udvælger de kandidater, der skal gennemgå en faglig bedømmelse. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej.
Spørgsmål om stipendier og løn m.m. kan rettes til Bettina Wedde, ph.d.-skolen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, e-mail: bew@adm.aau.dk, tlf. +91-XXXXXXXXXX.
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har en ph.d.-skole, The Doctoral School of Medicine, Biomedical Science and Technology: www.medicine.aau.dk.
Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.
AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.
Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen og aflønning sker i henhold til aktuelt gældende Cirkulære af 28. juni 2019 om Overenskomst for Akademikere i staten, bilag 5 og Cirkulære af 11. december 2019 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

Stillingsnummer
21-21095
Ansøgningsfrist
Wed Dec 08 00:00:00 CET 2021

Jobtype: Fuldtid

Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...