Loading ...

Job content

Hvidovre, Rigspolitiet, Koncern IT
Brænder du for at blive en del af politiet? Interesserer du dig for it og digitalisering? Og har du været godt i gang med dit studie i et par år? Så tilbyder vi nu et alsidigt job som studentermedhjælper.

Alsidig hverdag i travlt kontor
Du bliver en del af sektionen for ledelsesstøtte, som er placeret tæt på it-direktøren og stabschefen. Sektionen har en bred berøringsflade i organisationen og en varieret opgaveportefølje inden for policy, analyse, ledelsesbetjening, organisationsudvikling, eventplanlægning, logistik og administration.

Sektionen består aktuelt af 10 engagerede medarbejdere med forskellige kompetencer, baggrunde og forudsætninger. Vores kultur er præget af en uhøjtidelig omgangstone, gensidig faglig respekt, sparring og tæt samarbejde i en travl og ofte uforudsigelig hverdag, hvorfor det er afgørende, at du ser dig som en del af sektionen og ønsker at bidrage, hvor der er behov.

Du kommer til at bidrage bredt i sektionens opgaveløsninger; både ved at løse opgaver af mere praktisk karakter, sekretariatsbetjening og ved at bistå i løbende planlægning af møder og events. Derudover vil du også medvirke i følgende typer opgaver:

  • Udarbejdelse og kvalitetssikring af skriftligt materiale og slides.
  • Bistå dine nærmeste kollegaer med udfyldelse og vedligehold af diverse afrapporteringer og overbliksark.
  • Du vil også kunne opleve at indgå i opgaver af mere analytisk og projektlignende karakter sammen med en af dine nærmeste kollegaer. Det kan både være planlagte indsatsområder eller de uforudsigelige, pludselige og presserende, som uundgåeligt kan opstå i en beredskabsorganisation.

I takt med din stigende rutine og fortrolighed med dine opgaver forestiller vi os en gradvist stigende selvstændig varetagelse af opgaverne – også de udfordrende. Du får kompetente og gode kollegaer, en afvekslende hverdag med et højt arbejdstempo og varierende opgaver. Din opgavesammensætning vil i vidst omgang også kunne formes afhængigt af dine kompetencer og udviklingsønsker.

Ambitiøs og struktureret med skarp pen med interesse for it og digitalisering
Du går på et relevant studie fx inden for den brede pallette af samfundsvidenskabelige uddannelser. Du går til opgaverne med engagement, nysgerrighed og med fokus på høj kvalitet. Du skal være serviceorienteret og være motiveret for hele opgaveporteføljen – også de administrative og praktiske. Dine skriftlige kompetencer er i top, så du med din skarpe pen kan bidrage til sektionens mange skriftlige produkter. Det er en fordel, hvis du også har evner for formidling i grafisk og illustrativ form i PowerPoint. Hvis du er dygtig til Excel, er det også en fordel.

Du trives med at navigere i en travl hverdag, hvor du håndterer mange forskellige problemstillinger på samme tid og hurtigt og præcist yder dit bidrag. Du trives med at arbejde tæt sammen med og sparre på kryds og tværs med dine nærmeste kollegaer. Samtidig formår du selvstændigt at planlægge, prioritere og administrere dine arbejdsopgaver, alt imens du varetager en udadvendt rolle, hvor du naturligt etablerer gode og professionelle samarbejdsrelationer og aktivt opsøger viden, når svarene ikke ligger lige for. Derudover har du et løsningsorienteret mindset, og det falder dig hen ad vejen naturligt at tage ejerskab og ansvar for dine opgaver.
Ansættelsesforhold

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/Stat samt OAO-S-fællesoverenskomst.

Dit arbejdssted bliver Rigspolitiet med adresse på Landlystvej 34, 2650 Hvidovre. Den forventede, gennemsnitlige arbejdstid vil være15-20 timer om ugen.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Tobias Aarsø Larsen på tlf. 2362 6830 eller centerkoordinator Søren Christensen på tlf. 4024 5156. Du kan finde generel information om politiet på www.politi.dk.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, skal du uploade dit indskrivningsbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Ansøgningsfrist: 8. september 2021

Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...